Rùa Express

Chúng tôi là đơn vị vận chuyển Việt Nam đầu tiên ở Nhật liên kết được với đối tác vận chuyển, thương mại ở Nhật Bản

vận chuyển Việt Nhật

Chúng tôi mang sứ mệnh kết nối những người anh em Nhật kiều và Quê Hương

Với khởi hành trang ban đầu của chúng tôi là những hoài bảo kết nối nhưng con người tha hương nơi đất Nhật. Chúng tôi đem lại dịch vụ vận chuyển để giảm bớt chi phí và kết nối vận chuyển giữa Việt Nam và Nhật bản. Chúng tôi luôn đặt chất lượng dịch vụ và uy tín là kim chỉ nam để chung tôi ngày hoàn thiện hơn dịch vụ của mình